Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
PROTOKÓŁ NR 51/2018
PROTOKÓŁ NR 51/2018 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu
26 września 2018 r.
30.10.2018 więcej
PROTOKÓŁ NR 50/2018
PROTOKÓŁ NR 50/2018 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu
29 sierpnia 2018 r.
30.10.2018 więcej
PROTOKÓŁ NR 47/2018
PROTOKÓŁ NR 47/2018 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu
25 kwietnia 2018 r.
05.09.2018 więcej
PROTOKÓŁ NR 45/2018
PROTOKÓŁ NR 45/2018 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu
21 marca 2018 r.
05.09.2018 więcej
PROTOKÓŁ NR 44/2018
PROTOKÓŁ NR 44/2018 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu
21 lutego 2018 r.
11.04.2018 więcej
PROTOKÓŁ NR 43/2018
PROTOKÓŁ NR 43/2018 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu
14 luty 2018 r.
11.04.2018 więcej
PROTOKÓŁ NR 42/2018
PROTOKÓŁ NR 42/2018 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu
24 stycznia 2018 r.
26.02.2018 więcej
PROTOKÓŁ NR 38/2017
PROTOKÓŁ NR 38/2017 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu
27 września 2017 r.
09.11.2017 więcej
PROTOKÓŁ NR 36/2017
PROTOKÓŁ NR 36/2017 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu
23 sierpnia 2017 r.
06.10.2017 więcej
PROTOKÓŁ NR 35/2017
PROTOKÓŁ NR 35/2017 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu
28 czerwca 2017 r.
06.10.2017 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się